Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
ul. Dworcowa 26, 64-500 SZAMOTUŁY
wersja mobilna
Portal środowiskowy
Miasto i Gmina Szamotuły

PSZOK-i (Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych)

W ramach miesięcznie wnoszonej opłaty odpady można oddawać w kilku miejscach: 

 1. Bezpośrednio z posesji (nieruchumości - u źródła) odbierane są odpady komunalne typu:
  • odpady komunalne zmieszane resztkowe (pozostałość po segregowaniu odpadów) - odbierane co tydzień z zabudowy wielolokalowej i co dwa tygodnie z pozostałych nieruchomości,
  • odpady segregowane na: papier, szkło, plastik,  metal oraz wielomateriałowe odpady opakowaniowe - odbierane co miesiąc,
  • odpady biodegradowalne (odpady, które ulegają biodegradacji jak np. odpady kuchenne oraz odpady zielone (powstałe z pielęgnacji zieleni na terenie nieruchomości, np. trawa, gałęzie, opadłe liście)) - odbierane co dwa tygodnie,
  • odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dobierane 1 raz na kwartał,

     Poza wyznaczonymi terminami  samemu ww. odpady lub inne odpady komunalne (za wyjątkiem zmieszanych) można  zawieźć do PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).

     2. W PSZOK-u (PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH), takich jak:

PSZOK na terenie składowiska odpadów w miejscowości Piotrkówko

PSZOK prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach (ul. Wojska Polskiego 14; 64-5000 Szamotuły)

PSZOK czynny jest od wtorku do piątku 9.00-17.00 oraz w soboty 10.00-14.00

Mapka z usytuowanie PSZOK - patrz załącznik.

Do PSZOKU można odać następujące rodzaje odpadów - regulamin korzystania z PSZOK - patrz załącznik.

Dokument potwierdzający oddanie odpadów - patrz załącznik.

 

      3. Odpady w postaci przeterminowanych leków można oddać do pojemnika w każdej aptece w mieście i gminie Szamotuły:

  • Apteka Osiedlowa im. Ignacego Łukasiewicza  (ul. Łąkowa 9; 64-500 Szamotuły)
  • Apteka „Przy Kościele” Sp. z o.o.                     (ul. Dworcowa 16a; 64-500 Szamotuły)
  • Apteka Panaceum                                          (ul. Kościelna 2; 64-500 Szamotuły)
  • Apteka „Pod Zegarem”                                   (ul. Sportowa 17; 64-500 Szamotuły)
  • Apteka Rodzinna                                            (ul. Braci Czeskich 15; 64-500 Szamotuły)
  • Apteka „Pod Saturnem”                                  (ul. Kopernika 3; 64-500 Szamotuły)
  • Apteka Pod Basztą                                          (ul. Wroniecka 26/2; 64-500 Szamotuły)
  • Apteka „Zdrowie”                                           (ul. Szamotulska 28; 64-551 Otorowo)
  • Apteka „Przyjazna”                                        (ul. Poznańska 1; 64-500 Szamotuły)
  • Apteka Pamiątkowska                                    (ul. Szkolna 16; 64-514 Pamiątkowo)
  • Apteka Przy Szpitalu                                      (ul. Sukiennicza 13; 64-500 Szamotuły)
  • Apteka Centrum Zdrowia                               (Rynek 1, 64-500 Szamotuły)

 

4. Odchody zwierzęce np. psie kupy można wyrzucić do koszy w miejscach wymienionych poniżej

  • 2 dystrybutory z koszami w Parku Zamkowym w Szamotułach
  • 1 dystrybutor z koszem w Paku Henryka Sienkiewicza w Szamotułach
  • 2 dystrybutory z koszami w Parku Jana III Sobieskiego w Szamotułach (1 koło pomnika M. Ciężkiego od strony Poczty Polskiej przy ul. Dworcowej, 2 za restauracją Wuzetka)
  • 1 dystrybutor z koszem w Parku Kościuszki w Szamotułach
  • 1 dystrybutor z koszem na Al. Jana Pawła II w Szamotułach (przy zejściu w stronę dawnego PZU)
  • 1 dystrybutor z koszem na ul. Pływackiej w Szamotułach (w parku na przeciw nr domu 22)
  • 1 dystrybutor z koszem na ul. Łąkowej w Szamotułach (przy górce) 
  • 1 dystrybutor z koszem na ul. Kolarskiej w Szamotułach (na przeciw MILI) 
  • 1 dystrybutor z koszem na ul. Sportowej w Szamotułach (na wysokości bloku 24C) 
  • 1 dystrybutor z koszem na ul. Leśnej w Szamotułach (przy wejściu na plac zabaw w lasku)
  • 1 dystrybutor z koszem na ul. Lipowej w Szamotułach (na przeciw wzjazdu na ul. Robotniczą)
  • 1 dystrybutor z koszem na ul. Ostrorogskiej w Szamotułach (na przeciw ul. Wiosennej)
  • 1 dystrybutor z koszem na rogu (zbiegu) ulic Łukasiewicza i M. C. Skłodowskiej w Szamotułach
  • 1 dystrybutor z koszem na ul. Gąsawskiej w Szamotułach (prawie na przeciw ul. Lazurowej)
  • 1 dystrybutor z koszem na ul. Jarzębinowej/Lipowej w Kępie (na wysokości domu nr 8) 
  • 1 dystrybutor z koszem w Baborówku skrzyżowanie ulic Leśna/Szamotulska
  • 2 dystrybutory z koszami: na ul. Szkolnej w Pamiątkowie (przy słupie do ogłoszeń na rynku) i na ul. Sportowej w Pamiątowie (od strony strażnicy)

 

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (płyty CD, DVD, BD), pojemniki po tonerach i tuszach, telefony i ładowarki, zużyte baterie, zarówki) można oddać do Miejskiego Punktu Elektroodpadów zlokalizowanego na rynku w Szamotułach (od strony ul. Wronieckiej). Miejski Punkt Elektorodpadów zamontowany został w 2016r. jako pierwszy taki Punkt w Wielkopolsce, 7 w Polsce.

6. Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych poruszające się po miejscowościach zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem oraz regulaminem.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

drukuj
Załączniki:
Mapka lokalizacji PSZOK w Piotrkówku
(2016-07-04 14:50:19)
Zdjęcia lokalizacji PSZOK-u w Piotrkówku
(2016-07-04 14:53:22)
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Piotrkówko
(2017-05-24 08:13:10)
Regulamin korzystania z Mobilnego PSZOK
(2017-05-24 08:14:20)
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły
(2017-05-24 08:27:43)
Harmonogram Mobilnego PSZOK
(2017-05-24 08:29:26)
pobierz oprogramowanie »

wstecz