Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
ul. Dworcowa 26, 64-500 SZAMOTUŁY
wersja mobilna
Portal środowiskowy
Miasto i Gmina Szamotuły

Pytania i odpowiedzi

AKTUALNOŚCI DOT. SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI PO 01 STYCZNIA 2020R. - patrz załącznik na dole strony

 

Jestem właścicielem  nieruchomości. Czy muszę się sam zaopatrzyć w pojemniki?

Tak. Wszyscy właściciele nieruchomości, czy zamieszkałej czy niezamieszkałej, mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych
w takiej ilości, aby zabezpieczała potrzeby. Operator odbierze tylko odpady zgromadzone
w pojemnikach, a tzw. obsypy, czyli odpady pozostawione przy pojemnikach nie będą odebrane. Właściciel nieruchomości, który zadeklaruje chęć gromadzenia odpadów w sposób selektywny, będzie dodatkowo zaopatrywany przez operatora w worki/pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Odpady zebrane w sposób selektywny zostaną odebrane przez Operatora tylko
z worków przez niego dostarczonych lub pobranych w siedzibie Wydziału Ekologii i Ochrony Środowiska, Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły.

 

Czy muszę sama zakupić worki do segregacji odpadów?

Nie. Przy wyborze selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości otrzyma od Operatora odbierającego odpady specjalnie opisane worki. Takie worki można również pobrać w siedzibie Wydziału Ekologii i Ochrony Środowiska, Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły. Odpady zostaną odebrane tylko z ww. worków.

 

Czy do PSZOK muszę dostarczać segregowane odpady w specjalnych workach?

Nie trzeba dostarczać do PSZOK czy MPSZOK odpadów segregowanych, (np. opakowań z tworzyw sztucznych, szkła) w specjalnie do tego przeznaczonych workach. W PSZOK czy MPSZOK wrzuca się odpady w specjalne miejsca pod kierunkiem osób te PSZOK-i obsługujących.

 

Co robić w sytuacji, gdy urodziło się dziecko lub zmarła osoba zamieszkująca daną nieruchomość?

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację zmieniającą w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

Jestem właścicielem nowo wybudowanego domu, ale jeszcze w nim nie mieszkam, czy muszę złożyć deklarację?

Tak. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ale opłata naliczana będzie od momentu zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca. Należy pamiętać, aby w terminie 14 od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca złożyć deklaracje zmieniającą.

 

Gdzie mam wystawiać śmieci?

Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach, natomiast odpady segregowane
w workach dostarczanych przez Operatora odbierającego odpady. Pojemniki oraz worki należy wystawiać, zgodnie z harmonogramem odbioru, w dniu odbioru do godz. 6.00 przed nieruchomość tak, aby dojazd i droga do pojemników były swobodne dla obsługi.

 

Jakie nieruchomości są nieruchomościami niezamieszkałymi?

Nieruchomość niezamieszkała to każda nieruchomość, która nie jest przeznaczona do zamieszkiwania. Jako nieruchomości niezamieszkałe traktujemy np. zakłady produkcyjne, przedsiębiorstwa, sklepy, szkoły, szpital, przychodnie, restauracje, itp.

 

Zakupiłem dom, a poprzedni właściciel złożył deklarację, czy muszę składać nową deklarację?

Tak, należy złożyć deklarację jako nowy właściciel nieruchomości.

 

Co zrobić z gruzem powstałym w przypadku remontu domu?

Jeżeli na terenie nieruchomości zamieszkałej (mieszkania w bloku, w domu jednorodzinnym)  prowadzone są prace remontowe, to powstałe odpady jak np. gruz budowlany, styropian, powinny zostać zabrane i zagospodarowane przez firmę wykonującą usługę, ponieważ właścicielowi nie przysługuje prawo pozbywania się tego typu odpadów w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku drobnych remontów niewymagających zezwolenia lub zgłoszenia, w ilości 0,5 m(około 600 kg) jednorazowo i nie więcej niż 2 m3/rok (około 3 tony) z nieruchomości, gruz betonowy, ceglany i ceramiczny można przekazać do Stacjonarnego PSZOK w Piotrkówku we własnym zakresie. W przypadku dużej ilości odpadów remontowych należy wynająć uprawnioną firmę na swój koszt. 

 

Co zrobić z przeterminowanymi lekami?

W każdej aptece zlokalizowanej w mieście i gminie Szamotuły ustawione są pojemniki do zbiórki przeterminowanych leków. Można je oddać w godzinach otwarcia aptek. Przeterminowane leki można również oddać w Stacjonarnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i Mobilnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

Co zrobić z puszkami po farbach, chemikaliach, klejach?

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy mogą zawieźć odpady tzw. ,,problemowe” czyli: puszki po farbach i aerozolach, kleje, rozpuszczalniki do Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  lub Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

Czy właściciel nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzyma od Gminy rachunki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych?

Właściciele nieruchomości nie będą otrzymywać od Gminy żadnych rachunków z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania, do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc (np.: za styczeń do 15 stycznia) na indywidualny rachunek bankowy przypisany właścicielowi nieruchomości.

 

W jakim terminie należy uiszczać opłatę?

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania, do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc (np.: za styczeń do 15 stycznia) na indywidualny rachunek bankowy przypisany właścicielowi nieruchomości. Mieszkańcy spółdzielni wnoszą opłatę do spółdzielni, mieszkańcy wspólnot do zarządu nieruchomości.

 

Co to jest indywidualny rachunek bankowy?

Indywidualny rachunek bankowy nadawany jest każdemu właścicielowi nieruchomości, który złoży w Urzędzie Miasta i Gminy Szamotuły deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Indywidualny rachunek bankowy zostanie przesłany listem poleconym, na adres korespondencji wskazany w złożonej deklaracji.

 

drukuj
Załączniki:
Informator - zasady gospodarki odpadami komunalnymi
(2020-01-09 15:00:23)
pobierz oprogramowanie »

wstecz