Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
ul. Dworcowa 26, 64-500 SZAMOTUŁY
wersja mobilna
Portal środowiskowy
Miasto i Gmina Szamotuły

Podstawa działania systemu

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010),

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.),

3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 800 z zm.).

 

Rozporządzenia:

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19).

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. poz. 2412).

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. poz. 1627).

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 20014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1923).

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2167).

 UWAGA!

OD 01.01.2020r. OBOWIĄZYWAĆ BĘDA NOWE "UCHWAŁY ODPADOWE" - patrz załączniki 

Uchwały Rady Miasta i Gminy Szamotuły:

  1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szamotuły.
  2. Objęcie odbiorem odpadów komunalnych nieruchomości niezamieszkałych.
  3. Metoda ustalenia opłaty.
  4. Termin, tryb i częstotliwość uiszczania opłaty.
  5. Sposób i zakres świadczenia usług.
  6. Wzory deklaracji.
drukuj
Załączniki:
Regulamin utrzymania czystości i porządku obowiązujący od 01.01.2020r.
(2019-12-20 11:06:06)
DEKLARACJA obowiązująca od 01.01.2020r. O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy
(2019-12-20 11:04:58)
Ustalenie wzoru deklaracji (obowiązujący od 01.01.2020r.)
(2019-12-20 11:08:38)
Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat (obowiązuje od 01.01.2020r.)
(2019-12-20 11:11:57)
Górne stawki opłat (obowiązujące od 01.01.2020r.)
(2019-12-20 11:12:34)
Zwolnienie z części opłaty (obowiązuje od 01.01.2020r.)
(2019-12-20 11:11:33)
Sposób i zakres świadczenia usług - obowiązujący od 01.01.2020r. (obowiązuje od 01.01.2020r.)
(2019-12-20 11:09:24)
od 2020r. uchylenie Uchwały nr XXV/298/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 lipca 2012 r. (lex-wielk-2019-10295) (obowiązuje od 01.01.2020r.)
(2019-12-20 11:11:12)
Regulamin korzystania z PSZOK i MPSZOK (obowiązujący od 01.01.2020r.)
(2019-12-20 11:12:21)
Wybór ustalenia opłaty (obowiązuje od 01.01.2020r.)
(2019-12-20 11:58:24)
pobierz oprogramowanie »

wstecz