Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
ul. Dworcowa 26, 64-500 SZAMOTUŁY
wersja mobilna
Portal środowiskowy
Miasto i Gmina Szamotuły

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

CO TO JEST ODPAD KOMUNALNY
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 992 z zm.) przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.
 

JAKA JEST PODSTAWA OBOWIĄZYWANIA ZASAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI I JAKI JEST STANDARD USŁUG

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Szamotuły zostały ustalone przez Radę Miasta i Gminy Szamotuły w tzw. pakiecie uchwał odpadowych:

  • regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości,
  • termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami,
  • wzór deklaracji dla właściciela nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej i innych nieruchomości,
  • metoda pobierania opłaty – od mieszkańca (w przypadku nieruchomości zamieszkałych),
  • wysokość pobieranych opłat za odpady komunalne,
  • sposób i zakres świadczenia usług
  • objęcie system nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w tym ROD,
  • brak podzielenia Miasta i Gminy Szamotuły na sektory,
  • ustanowienie selektywnego zbierania:
•u źródła 4 frakcji odpadów (papier i tektura, tworzywa sztuczne oraz metal i wielomateriałowe odpady opakowaniowe typu tetrapak, szkło, odpady biodegradowalne) w systemie workowo/dzwonowo/pojemnikowym,
•u źródła 2 frakcji odpadów (odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) w systemie mobilnego punktu,
•w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) odpadów komunalnych zbieranych u źródła i innych niż zbierane u źródła a będących komunalnymi,
•w Mobilnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) odpadów komunalnych zbieranych u źródła i innych niż zbierane u źródła a będących komunalnymi,
•w aptekach zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Szamotuły (przeterminowane leki) oraz w Miejskim Punkcie Elektroodpadów zlokalizowanym na Szamotulskim Rynku (małogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

 

 
Poza tym kupując nowy sprzęt RTV i AGD stary można oddać w sklepie.
 
drukuj

wstecz