Portal Środowiskowy MiG Szamotuły
Powróć do: Deklaracje

Opłaty

Od 1 listopada 2021 r. stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje Uchwała Nr XXXII/344/2021 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 7 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi 35,00 zł za osobę miesięcznie.

Przy zadeklarowaniu kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach (w przypadku domków jednorodzinnych) miesięczna stawka opłaty za osobę pomniejszona zostanie o 3,00 zł.

Stawka opłaty podwyższonej, w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny wynosi 70,00 zł za osobę miesięcznie.