Portal Środowiskowy MiG Szamotuły
Powróć do: Odpady

PSZOK

PSZOK (Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych) na terenie Miasta i Gminy Szamotuły zlokalizowany jest przy składowisku odpadów w miejscowości Piotrkówko
(obręb Szczuczyn)
PSZOK prowadzony jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuły
tel. +48 61 29 25 280

  

Czynny
Pn. – pt. 9:00 – 17:00 ; sob. 10:00 – 14:00
W celu uniknięcia długiego czasu oczekiwania zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny i umówienie wizyty.
Przy wywozie odpadów niezbędny jest dokument tożsamości do okazania oraz potwierdzenie opłaty za wywóz odpadów.


Mobilny PSZOK jest czasowo zawieszony.

Ponadto informujemy, że odpady w postaci przeterminowanych leków można oddać do pojemnika w każdej aptece w mieście i gminie Szamotuły:

 

Apteka Rodzinna

ul. Braci Czeskich 15, Szamotuły              

+48 061 29 32 362

 

Apteka Zdrowie

ul. Szamotulska 28, Otorowo    

+48 061 29 17 254

 

Apteka Pod Moździerzem

ul. E. Kruppika 2, Obrzycko         

+48 61 29 13 309

 

Apteka Pod Kasztanami

ul. Wroniecka 15, Ostroróg        

+48 061 29 16 892

 

Apteka Pamiątkowska

ul. Szkolna 16, Pamiątkowo       

+48 533 352 330

 

Apteka Centrum Zdrowia

Rynek 13, Szamotuły    

+48 061 44 38 162

 

Apteka przy Kościele

ul. Dworcowa 16A, Szamotuły  

+48 061 29 32 324

 

Apteka Przy Szpitalu

ul. Sukiennicza 13, Szamotuły   

+48 530 530 566

 

Apteka Osiedlowa

ul. Łąkowa 9, Szamotuły              

+4861 29 32 078

 

Apteka DOZ, Dbam o Zdrowie, Panaceum

ul. Kościelna 2, Szamotuły          

+48 511 149 023

 

Apteka Pod Saturnem

ul. Kopernika 3, Szamotuły         

+48 61 292 24 97

 

Apteka Przyjazna

ul. Poznańska 1, Szamotuły        

+48 061 29 21 427

 

 

 Odchody zwierzęce np. psie kupy można wyrzucić do koszy w miejscach wymienionych poniżej

 

-        2 dystrybutory z koszami w Parku Zamkowym w Szamotułach
-        1 dystrybutor z koszem w Parku Henryka Sienkiewicza w Szamotułach
-        2 dystrybutory z koszami w Parku Jana III Sobieskiego w Szamotułach (1 koło pomnika M. Ciężkiego od strony Poczty Polskiej przy ul. Dworcowej, 2 za restauracją Wuzetka)
-        1 dystrybutor z koszem w Parku Kościuszki w Szamotułach
-        1 dystrybutor z koszem na Al. Jana Pawła II w Szamotułach (przy zejściu w stronę dawnego PZU)
-        1 dystrybutor z koszem na ul. Pływackiej w Szamotułach (w parku na przeciw nr domu 22)
-        1 dystrybutor z koszem na ul. Łąkowej w Szamotułach (przy górce)
-        1 dystrybutor z koszem na ul. Kolarskiej w Szamotułach (na przeciw MILI)
-        1 dystrybutor z koszem na ul. Sportowej w Szamotułach (na wysokości bloku 24C)
-        1 dystrybutor z koszem na ul. Leśnej w Szamotułach (przy wejściu na plac zabaw w lasku)
-        1 dystrybutor z koszem na ul. Lipowej w Szamotułach (na przeciw wzjazdu na ul. Robotniczą)
-        1 dystrybutor z koszem na ul. Ostrorogskiej w Szamotułach (na przeciw ul. Wiosennej)
-        1 dystrybutor z koszem na rogu (zbiegu) ulic Łukasiewicza i M. C. Skłodowskiej w Szamotułach
-        1 dystrybutor z koszem na ul. Gąsawskiej w Szamotułach (prawie na przeciw ul. Lazurowej)
-        1 dystrybutor z koszem na ul. Jarzębinowej/Lipowej w Kępie (na wysokości domu nr 8)
-        1  dystrybutor z koszem w Baborówku skrzyżowanie ulic Leśna/Szamotulska
-        2 dystrybutory z koszami: na ul. Szkolnej w Pamiątkowie (przy słupie do ogłoszeń na rynku) i na ul. Sportowej w Pamiątkowie (od strony strażnicy)

 

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (płyty CD, DVD, BD), pojemniki po tonerach i tuszach, telefony i ładowarki, zużyte baterie, żarówki) można oddać do Miejskiego Punktu Elektroodpadów 
zlokalizowanego przy ul. Dworcowej 24 w Szamotułach (przy budynku D Urzędu MiG Szamotuły).
Miejski Punkt Elektroodpadów zamontowany został w 2016r. jako pierwszy taki Punkt w Wielkopolsce, 7 w Polsce.

 

 

Bezpośrednio z posesji (nieruchomości - u źródła) odbierane są odpady komunalne typu:
-        odpady komunalne zmieszane resztkowe (pozostałość po segregowaniu odpadów) - odbierane co tydzień z zabudowy wielolokalowej i co dwa tygodnie z pozostałych nieruchomości,
-        odpady segregowane na: papier, szkło, plastik,  metal oraz wielomateriałowe odpady opakowaniowe - odbierane co miesiąc,
-        odpady biodegradowalne (odpady, które ulegają biodegradacji jak np. odpady kuchenne oraz odpady zielone (powstałe z pielęgnacji zieleni na terenie nieruchomości, np. trawa, gałęzie, opadłe liście)) - odbierane co dwa tygodnie,
-        odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - odbierane 1 raz w roku,
     Poza wyznaczonymi terminami  samemu ww. odpady lub inne odpady komunalne (za wyjątkiem zmieszanych) można  zawieźć do PSZOK-u .

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

Mapka z usytuowanie PSZOK - patrz załącznik.

 

Do PSZOKU można odać następujące rodzaje odpadów - regulamin korzystania z PSZOK - patrz załącznik.

 

Dokument potwierdzający oddanie odpadów - patrz załącznik.

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Mapa PSZOK
Format: doc, 2.59 MB
Regulamin PSZOK
Format: pdf, 2.23 MB
Zdjęcia PSZOK
Format: pdf, 1.4 MB